Generelt: Ved baby – småbørnssvømning arbejdes der med de 4 grund færdigheder, som elementskift, vejrtrækning, balance og fremdrift, samt den sansemotoriske udvikling. Den sansemotoriske udvikling og grundfærdighederne er fundamentale for læring af bevægelser og svømningens stilarter.

Beskrivelse, A-hold - HALETUDSER

A-holdet er barnets første møde med babysvømning. Der skal udvikles tillid og tryghed mellem barn, forældre og instruktør i dette nye element. Vi arbejder med vandtilvænning, forskellige former for dyk og elementær motorisk udvikling. Gennem sanglege og diverse vandlege trænes barnets sanser. Vi benytter ingen bælter og vinger.

Beskrivelse, B-hold HUNDESTEJLER

Vi bygger videre på de fundamentale færdigheder fra A-holdet. Barnet bliver mere aktivt og selvstændigt. Dykkene bliver sværere og længere, stabiliteten og balancen bliver udfordret. Vi begynder at bruge spaghettistængerne.

Beskrivelse C-hold ÅLEKVABBER

Efter den grundige vandtilvænning vil mange børn være motiverede for at blive udfordret med spring, der bliver flere og de er sværere. Barnet vil på dette hold komme til bevæge sig selvstændigt fra A - B gennem vandet over kortere afstande. Børnene vil komme til at dykke længere og dybere.

Beskrivelse D-hold TANGLOPPER

Kan selv svømme i spaghettistænger, øver forstadie til hovedspring og bevæger sig selvstændigt på længere afstande, Der forberedes armtag og benspark. Er tryg ved mange forskellige spring, dykker dybere og længere. Begynder at bruge svømmebriller.

Beskrivelse E-hold SØHESTE

Stadig med udgangspunkt i børnenes forudsætninger og motivation vil der blive arbejdet videre med benspark og armtag. Der svømmes i forskellige positioner i vandet.. Vi bruger pladerne mere, og børnene bliver meget mere selvstændige i vandet. Der arbejdes med benspark og armtag. Børnene vil stadigt blive udfordret med flere spring, herunder hovedspring. De vil også blive udfordret med dybe dyk, og nogle børn vil kunne dykke til bunden. Svømmebriller er stadig en god ide.

Beskrivelse F-hold SKILDPADDER

Vi forfiner svømmebevægelserne via leg og fantasi, og uafhængigheden er eller bliver i løbet af dette forløb total. Børnene svømmer og springer selv. Vi lægger stadig vægt på børnenes motorik og kognitive kunnen og forståelse.

Beskrivelse G-hold KLOVNEFISK for søskende

Holdet giver søskende mulighed for at svømme sammen og her prioriteres familiens samvær og en dejlig stund i vandet.  Der gennemføres ikke målrettet undervisning på dette hold, men instruktøren laver undervisning og differentierer i det omfang gruppen tillader. Der skabes et rum med mulighed for at lege og hvor alle kan være med uanset forkundskaber.

Beskrivelse H-hold DELFINER

På H-holdet arbejdes der videre med indholdet fra tidligere hold. Der vil være en mere målrettet svømmeundervisning. Der arbejdes med del-elementer af de forskellige crawl stilarter, der bygger på barnets naturlige bevægelser.